Sahife Alameti - Hilal ResmiKadimTürkçe

Bâb-ı Mâzî-i Türkiye

Türkler İslam'ı seçtikten sonra İslam Elifbası'nı kullanmaya başladılar. 11. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar İslam Elifbası ile yazıp okudular. Geçen yüzyıllar içerisinde kudretli devletler vücuda getirdiler, farklı kıtalara yayıldılar, diğer milletlerin dillerini, yazılarını, örflerini ve an'anelerini öğrendiler, bu sayede renkli, zengin, ifade kabiliyeti hayli gelişmiş bir lisan meydana getirdiler.

Kadim Türkçe diyerek isimlendirdiğim bu lisan şanlı, şaşaalı, haşmetli, debdebeli, görkemli tarihimizle aramızdaki en ehemmiyetli bağımızdır.

Bu yazıyı öğrenmek ceddimizden miras kalan edebî eserleri, mîmârî eserleri, yâdigârları okuyup anlamamızı sağlayacak ve onlarla aramızdaki mesafeyi ortadan kaldıracaktır.

Ceddinin hayatlarını, mematlarını, gāyelerini, hayallerini, saâdetlerini, kederlerini ve seciyyelerini bilmek her Müslüman Türk evladının hakkı ve bahtiyarlığıdır diye karar kıldım ve bu sayfayı hazırlamaya giriştim.

Burada Türkçe'nin imla kaidelerini, kabiliyetlerinizi geliştirmeniz için tecrübe edebileceğiniz imtihanları, Osmanlı devrinde tab' olunmuş kitapları bulabileceksiniz.